Jachtowy sternik morski

Kursy 2019-11-15T06:43:27+00:00

Uzyskanie patentu jachtowego sternika morskiego otwiera bramę na szeroki świat, umożliwiając prowadzenie samodzielnie niemal każdego jachtu dostępnego w czarterze, w każdym zakątku globu. Ten milowy krok w praktyce żeglarskiej warto zrobić zdobywając wiedzę i umiejętności w najlepszych warunkach : im lepiej poznacie żywioły na tym etapie, tym mniej was zaskoczą później.
Dlatego kurs organizujemy na akwenie gdzie występują silne prądy pływowe, wiatru nie brakuje, a w okolicy panuje duży ruch statków: na wodach pływowych Atlantyku, w środkowej części zatoki Biskajskiej (La Rochelle).
Kurs powinien odzwierciedlać realia, z jakimi spotkacie się pływając samodzielnie, również w aspekcie jachtu. Ponieważ coraz większe jachty są dostępne w czarterze, na szkoleniu będziecie mieli do czynienia z dużą, 14-metrową jednostką pełnomorską. Uczestnicy kursu ćwiczą manewry stanowiące treść wymagań praktycznej części egzaminu, a oprócz tego prowadzone są ćwiczenia mające rozwinąć wyczucie jachtu

oraz sprawność manewrowania nim w zmiennych warunkach (prąd pływowy), w ograniczonej przestrzeni (port) oraz przy ograniczonej widoczności (noc). Manewry portowe są szczególnym punktem szkolenia. Instruktor korzysta zarówno z praktyk szkoleniowych PZŻ jak i brytyjskiego RYA.
Kurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, które zdobyły już pewne doświadczenie żeglarskie; posiadają patent żeglarza jachtowego albo umiejętności odpowiadające wymogom tego patentu oraz staż morski wymagany przed przystąpieniem do egzaminu (minimum 200 godzin). Ponieważ szkolenie odbywa się w trakcie rejsu, wypływane godziny uzupełniają wymagany staż (ok 50 godzin), co oznacza, że na kurs można zapisać się już mając ok 150 godzin stażu.
Kurs prowadzą instruktorzy z wieloletnią praktyką dydaktyczną i bogatym doświadczeniem morskim i oceanicznym, w zakresie prowadzenia jachtu z załogą i samotnego żeglowania, przekazujący wiedzę z żeglarską pasją.

Ponieważ wiedzę teoretyczną można zgłębić w różnych miejscach zaś praktyczne umiejętności – tylko na jachcie, najwięcej czasu na kursie jest poświęcone praktyce: manewrom i ćwiczeniom. Wykłady z teorii są w zasadzie powtórzeniem i uzupełnieniem zdobytej wiedzy.

Teoria
A. Budowa jachtów morskich:
– budowa kadłubów, instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
– eksploatacja silników spalinowych stacjonarnych i przyczepnych,
B. Prawo drogi oraz ColRegs
C. Locja morska:
– oznakowanie nawigacyjne,
– pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
– pływy i prądy pływowe,
D. Nawigacja:
– urządzenia nawigacyjne (elektroniczne oraz tradycyjne)
– nawigacja terestryczna, zliczeniowa i satelitarna
E. Meteorologia:
– ocena zmian pogodowych przy użyciu przyrządów meteorologicznych,
– komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne dla żeglugi
F. Łączność:
– podstawy obsługi radiostacji UKF (GMDSS),
– środki wzywania pomocy na morzu,
G. Ratownictwo:
– postępowanie w przypadku pożaru, awarii, kolizji, wypadku,
– przygotowanie jachtu i załogi do sztormu oraz techniki sztormowania,
– udzielanie pierwszej pomocy i uczestniczenie w operacji ratowniczej,
– MOB czyli „człowiek za burtą” na morzu,
H. Planowanie trasy:
– przygotowanie jachtu i załogi do rejsu,
– określenie ograniczeń jednostki i załogi oraz potencjalnych zagrożeń na akwenie,

Praktyka
– manewrowanie jachtem pod żaglami w zakresie zwrotów przez sztag i przez rufę, dojścia i odejścia od boi, stawania w dryf oraz alarmu „człowiek za burtą”,
– dostosowanie ożaglowania do warunków pogodowych,
– praktyczne zastosowanie zasad prawa drogi oraz ColRegs
– manewrowanie jachtem na silniku: korygowanie dryfu (prąd pływowy i wiatr), cumowanie przy kei, na boi oraz kotwicznie
– wykonanie manewru „człowiek za burtą” na silniku
– dowodzenie załogą: omawianie manewrów, komendy oraz ich egzekwowanie

Kurs odbywa się na jachtach klasy Dufour 455 lub Oceanis 46, z przestronnymi kajutami z pościelą, kilkoma łazienkami z prysznicem oraz dużą mesą, dzięki czemu szkolenie przebiega w komfortowych warunkach. 14-metrowa jednostka oddaje realia rynku; nauka manewrowania dużym jachtem lepiej przygotuje was do przyszłych samodzielnych wypraw.

Egzamin ma miejsce pod koniec kursu, przed polską komisją. Przed egzaminem wystawiana jest opinia z rejsu, co pozwala na uzupełnienie ewentualnych brakujących godzin stażu. Warunki przystąpienia do egzaminu : pełnoletniość kandydata w dniu egzaminu, wniesienie opłaty egzaminacyjnej (płatne na miejscu gotówką), przedstawienie do wglądu komisji egzaminacyjnej opinii lub kart rejsów (oryginały dokumentów) świadczących o odbyciu minimum 2 rejsów morskich gdzie łączny czas pod żaglami i silnikiem wynosi nie mniej niż 200 godzin. Aby skorzystać z 50% zniżki opłaty za egzamin (uczniowie i studenci poniżej 26 roku życia), kandydat przedstawia do wglądu komisji legitymację uczniowską lub studencką.
Do przystąpienia do egzaminu nie jest wymagany patent żeglarza jachtowego.
Egzamin składa się z części teoretycznej (test) gdzie należy poprawnie odpowiedzieć na min. 65 pytań z 75 zadanych i prawidłowo rozwiązać zadanie nawigacyjne oraz z części praktycznej polegającej na wykonaniu manewrów jachtem pod żaglami i na silniku.
Opłata egzaminacyjna wynosi 350,00 zł płatne gotówką na miejscu przed egzaminem. Osoby uprawnione do zniżki płacą połowę tej kwoty.

Patent jachtowego sternika morskiego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych z silnikiem pomocniczym bez ograniczeń po wodach śródlądowych i do prowadzenia jachtów żaglowych z silnikiem pomocniczym o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich bez ograniczeń akwenu. Wydanie patentu leży po stronie PZŻ, w tym celu, po zdaniu egzaminu, należy złożyć do PZŻ odpowiednie dokumenty.

Po zdaniu egzaminu, należy złożyć do PZŻ następujące dokumenty:
• wypełniony formularz wniosku o wydanie patentu wygenerowany za pomocą generatora wniosków na stronie PZŻ,
• zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
• oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu wystawionego przez komisję egzaminacyjną,
• kopie opinii lub kart rejsów potwierdzających odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi (godziny wypływane na kursie zaliczają się do stażu – uczestnik szkolenia otrzymuje opinię z rejsu ze stażem około 50 godzin),
• kopia dokumentu uprawniającego do zniżki 50% za wydanie patentu – uczniowie i studenci do 26 lat,
• kopia dowodu osobistego,
• kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie
Koszt wynosi 50,00 zł płatne podczas generowania wniosku o wydanie patentu na stronie PZŻ.

Cena zawiera
– szkolenie,
– jacht wyposażony i ubezpieczony,
– zakwaterowanie na jachcie,
– opłaty portowe w La Rochelle.

Cena nie zawiera
– wyżywienia,
– paliwa,
– opłat portowych w innych miejscach,
– sprzątania końcowego
opłacane z  w kasy jachtowej (140 € od osoby),

– dotarcia na miejsce szkolenia (pomożemy w organizacji dojazdu),
– kosztów egzaminu i wydania patentu.
Kasa jachtowa jest rozliczana pod koniec szkolenia, kwota niewykorzystana jest zwracana uczestnikom.

Terminy:

12 września 2020 – 19 września 2020

19 września 2020 – 26września 2020

Cena:

490€ 

Jacht:

Dufour 455 lub Oceanis 46

Port szkoleniowy:

Bretania/Francja

dołącz do załogi

Ziemowit Stańczyk
RYA/MCA Yachtmaster Offshore, STCW 95, CRR, kpt. j. PZŻ, instruktor żeglarstwa
888 011 148 ziemek@wrejs.pl

Paulina Cyniak
Admiralicja
501 565 356 paulina@wrejs.pl