Uzyskanie patentu jachtowego sternika morskiego otwiera bramę na szeroki świat, umożliwiając prowadzenie samodzielnie niemal każdego jachtu dostępnego w czarterze, w każdym zakątku globu. Ten milowy krok w praktyce żeglarskiej warto zrobić zdobywając wiedzę i umiejętności w najlepszych warunkach, im lepiej poznacie żywioły na tym etapie, tym mniej was zaskoczą później. Dlatego kurs organizujemy na akwenie gdzie występują silne prądy pływowe, wiatru nie brakuje, a w okolicy panuje duży ruch statków: na wodach pływowych wschodniego Atlantyku, w północnej części zatoki Biskajskiej.
Kurs powinien odzwierciedlać realia, z jakimi spotkacie się pływając samodzielnie, również w aspekcie jachtu. Ponieważ coraz większe jachty są dostępne w czarterze, na szkoleniu będziecie mieli do czynienia z 13-metrową jednostką pełnomorską. Uczestnicy kursu ćwiczą manewry stanowiące treść wymagań praktycznej części egzaminu, a oprócz tego prowadzone są ćwiczenia mające rozwinąć wyczucie jachtu
oraz sprawność manewrowania nim w zmiennych warunkach (prąd pływowy), w ograniczonej przestrzeni (port) oraz przy ograniczonej widoczności (noc). Manewry portowe są szczególnym punktem szkolenia i poświeci się im odpowiednio dużo czasu. Instruktor korzysta zarówno z dobrych praktyk szkoleniowych zarówno PZŻ jak i brytyjskiego RYA.

Kurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, które zdobyły już pewne doświadczenie żeglarskie, posiadają patent żeglarza jachtowego albo umiejętności odpowiadające wymogom tego patentu oraz staż morski wymagany przed przystąpieniem do egzaminu (minimum 200 godzin). Ponieważ szkolenie odbywa się w trakcie rejsu, wypływane godziny uzupełniają wymagany staż (ok. 50 godzin), co oznacza, że na kurs można zapisać się już mając ok. 150 godzin stażu.
Kurs prowadzą instruktorzy z wieloletnią praktyką dydaktyczną i bogatym doświadczeniem morskim i oceanicznym, w zakresie prowadzenia jachtu z załogą i samotnego żeglowania, przekazujący wiedzę z żeglarską pasją.
Ponieważ wiedzę teoretyczną można zgłębić w różnych miejscach zaś praktyczne umiejętności – tylko na jachcie, najwięcej czasu na kursie jest poświęcone praktyce: manewrom i ćwiczeniom. Wykłady z teorii są w zasadzie powtórzeniem i uzupełnieniem zdobytej wiedzy.

Ponieważ wiedzę teoretyczną można zgłębić w różnych miejscach zaś praktyczne umiejętności – tylko na jachcie, najwięcej czasu na kursie jest poświęcone praktyce: manewrom i ćwiczeniom. Wykłady z teorii są w zasadzie powtórzeniem i uzupełnieniem zdobytej wiedzy.

Teoria
Teoria
A. Budowa jachtów morskich:
– budowa kadłubów, instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
– eksploatacja silników spalinowych stacjonarnych i przyczepnych,
B. Prawo drogi oraz ColRegs
C. Locja morska:
– oznakowanie nawigacyjne,
– pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
– pływy i prądy pływowe,
D. Nawigacja:
– urządzenia nawigacyjne (elektroniczne oraz tradycyjne)
– nawigacja terestryczna, zliczeniowa i satelitarna
E. Meteorologia:
– ocena zmian pogodowych przy użyciu przyrządów meteorologicznych,
– komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne dla żeglugi
F. Łączność:
– podstawy obsługi radiostacji UKF (GMDSS),
– środki wzywania pomocy na morzu,
G. Ratownictwo:
– postępowanie w przypadku pożaru, awarii, kolizji, wypadku,
– przygotowanie jachtu i załogi do sztormu oraz techniki sztormowania,
– udzielanie pierwszej pomocy i uczestniczenie w operacji ratowniczej,
– MOB czyli „człowiek za burtą” na morzu,
H. Planowanie trasy:
– przygotowanie jachtu i załogi do rejsu,
– określenie ograniczeń jednostki i załogi oraz potencjalnych zagrożeń na akwenie,

Praktyka
– manewrowanie jachtem pod żaglami w zakresie zwrotów przez sztag i przez rufę, dojścia i odejścia od boi, stawania w dryf oraz alarmu „człowiek za burtą”,
– dostosowanie ożaglowania do warunków pogodowych,
– praktyczne zastosowanie zasad prawa drogi oraz ColRegs
– manewrowanie jachtem na silniku: korygowanie dryfu (prąd pływowy i wiatr), cumowanie przy kei, na boi oraz kotwicznie
– wykonanie manewru „człowiek za burtą” na silniku
– dowodzenie załogą: omawianie manewrów, komendy oraz ich egzekwowanie,
– praca jako członek załogi.

Egzamin ma miejsce pod koniec kursu, przed polską komisją. Przed egzaminem wystawiana jest opinia z rejsu, co pozwala na uzupełnienie ewentualnych brakujących godzin stażu. Warunki przystąpienia do egzaminu : pełnoletniość kandydata w dniu egzaminu, wniesienie opłaty egzaminacyjnej (płatne na miejscu gotówką), przedstawienie do wglądu komisji egzaminacyjnej opinii lub kart rejsów (oryginały dokumentów) świadczących o odbyciu minimum 2 rejsów morskich gdzie łączny czas pod żaglami i silnikiem wynosi nie mniej niż 200 godzin. Aby skorzystać z 50% zniżki opłaty za egzamin (uczniowie i studenci poniżej 26 roku życia), kandydat przedstawia do wglądu komisji legitymację uczniowską lub studencką.
Do przystąpienia do egzaminu nie jest wymagany patent żeglarza jachtowego.
Egzamin składa się z części teoretycznej (test) gdzie należy poprawnie odpowiedzieć na min. 65 pytań z 75 zadanych i prawidłowo rozwiązać zadanie nawigacyjne oraz z części praktycznej polegającej na wykonaniu manewrów jachtem pod żaglami i na silniku.
Opłata egzaminacyjna wynosi 350,00 zł płatne gotówką na miejscu przed egzaminem. Osoby uprawnione do zniżki płacą połowę tej kwoty.

Kurs odbywa się na jachcie klasy Océanis 43, z przestronnymi kajutami z pościelą, kilkoma łazienkami z prysznicem oraz dużą mesą oraz pełnym wyposażeniem nawigacyjnym, dzięki czemu szkolenie przebiega w komfortowych warunkach. Ponad 13-metrowa jednostka oddaje realia rynku, nauka manewrowania dużym jachtem lepiej przygotuje was do przyszłych samodzielnych wypraw.

Patent jachtowego sternika morskiego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych z silnikiem pomocniczym bez ograniczeń po wodach śródlądowych i do prowadzenia jachtów żaglowych z silnikiem pomocniczym o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich bez ograniczeń akwenu. Wydanie patentu leży po stronie PZŻ, w tym celu, po zdaniu egzaminu, należy złożyć do PZŻ odpowiednie dokumenty.

Po zdaniu egzaminu, należy złożyć do PZŻ następujące dokumenty:
• wypełniony formularz wniosku o wydanie patentu wygenerowany za pomocą generatora wniosków na stronie PZŻ,
• zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
• oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu wystawionego przez komisję egzaminacyjną,
• kopie opinii lub kart rejsów potwierdzających odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi (godziny wypływane na kursie zaliczają się do stażu – uczestnik szkolenia otrzymuje opinię z rejsu ze stażem około 50 godzin),
• kopia dokumentu uprawniającego do zniżki 50% za wydanie patentu – uczniowie i studenci do 26 lat,
• kopia dowodu osobistego,
• kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie
Koszt wynosi 50,00 zł płatne podczas generowania wniosku o wydanie patentu na stronie PZŻ.

Cena zawiera
– szkolenie,
– jacht wyposażony i ubezpieczony,
– zakwaterowanie na jachcie,
– opłaty portowe w La Rochelle.

Cena nie zawiera
– wyżywienia,
– paliwa,
– opłat portowych w innych miejscach,
– sprzątania końcowego
opłacane z  w kasy jachtowej (140 € od osoby),

– dotarcia na miejsce szkolenia (pomożemy w organizacji dojazdu),
– kosztów egzaminu i wydania patentu.
Kasa jachtowa jest rozliczana pod koniec szkolenia, kwota niewykorzystana jest zwracana uczestnikom.

Wrzesień jest słonecznym miesiącem w Bretanii, średnie temperatury w tym okresie to 17°C – 23°C. Na wodzie jest chłodniej niż na lądzie, trzeba to wziąć pod uwagę. Temperatura wody waha się od 16°C do 19°C, więc do kąpieli może przydać się pianka. Tak jak latem, klimat jest stabilny, za to wiatr jest już bardziej obecny, mimo to, do późnojesiennych sztormów jeszcze daleko.

Przebieg i trasa rejsu szkoleniowego są ustalone biorąc pod uwagę prognozę pogody oraz realizację programu i przygotowań do egzaminu, dzięki czemu, nawet jeśli pływamy dużo, to bezpiecznie, z planem „B” w zanadrzu. Pierwszego dnia, przeprowadzamy szkolenie obejmujące kwestie bezpiecznego poruszania się na pokładzie i pod nim, obsługę wyposażenia i osprzętu na jachcie, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, użytkowania sprzętu ratowniczego, oraz korzystania z radia UKF. Jacht jest w pełni wyposażony w tym względzie, co także sprawdzamy przed wypłynięciem. Specyfika akwenu oraz charakter rejsu, niezależnie od wybranej trasy, wymaga podziału załogi na wachty, co najmniej dwu-osobowe.

Przed rejsem sporządzana jest lista załogi, zawierająca podstawowe dane uczestników, wymagane przez władze. Żeglować będziemy po wodach unijnych, wiec wystarczy mieć dowód osobisty.
Koszt obejmuje zakwaterowanie w kajucie na jachcie, wyposażenie dodatkowe oraz ubezpieczenie jachtu. Dodatkowo, wydatki bieżące (zaprowiantowanie, paliwo, opłaty portowe, itp.), są pokrywane w kasy jachtu, na którą trzeba liczyć składkę ok. 150 EUR/os. Kwota pozostała z kasy jachtu na koniec rejsu, jest zwracana równych częściach uczestnikom.

Bagaż lotniczy ma ograniczoną pojemność, dlatego przed rejsem przesyłamy Wam listę rzeczy do zabrania. Na jachcie miejsce też jest cenne, lepiej więc spakować się w miękki bagaż, który po wypakowaniu będzie łatwo zaształować. Miękka torba na kółkach jest optymalnym rozwiązaniem.
Na chorobę morską najbardziej podatni są ci, którzy cierpią na inne postacie chorób lokomocyjnych np. źle znoszą jazdę samochodem, nie tolerują karuzeli itp. Sposobem na nią jest przebywanie na otwartej przestrzeni, na pokładzie, w pozycji leżącej wzdłuż osi jachtu oraz sen. Warto też wyposażyć się w środki hamujące reakcje błędnikowe (np. Aviomarin).
We Francji (Bretania), EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego) jest honorowana. Można dodatkowo ubezpieczyć się od NW i KL, ale trzeba pamiętać, że wielu ubezpieczycieli traktuje żeglarstwo jako sport podwyższonego ryzyka, co wiąże się z wyższą składką.

Transport jest dość prosty, przelot z Warszawy przez Brukselę lub Paryż do Nantes. Dalsza podróż z lotniska do portu odbywa się samochodem, który będzie czekał na załogę. Alternatywą w czasach pandemii jest oczywiście przyjazd z Polski samochodem do portu. W trakcie odbierania jachtu, przed godziną 16-tą, zrobimy zaprowiantowanie, w pobliżu jest supermarkety. Jacht jest wyposażony w lodówkę i kambuz, będzie więc można żywić się nie tylko w tawernach na brzegu, ale i przyrządzić posiłek na wodzie. Po odebraniu jachtu i przeprowadzeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, wyruszamy w morze.

Rejs kończy się w piątek wieczorem, w porcie rozpoczęcia. Noc spędzamy na jachcie i opuszczamy go nazajutrz rano.

Terminy:

6 kwietnia 2024 - 13 kwietnia 2024
13 kwietnia 2024 -  20 kwietnia 2024

Cena:

690€ 

Jacht:

Beneteau lub Jeanneau

Port szkoleniowy:

Bretania/Francja

Ziemowit Stańczyk RYA/MCA Yachtmaster Offshore, STCW 95, CRR, kpt. j. PZŻ, instruktor żeglarstwa 888 011 148 ziemek@wrejs.pl

Paulina Cyniak Admiralicja 501 565 356 paulina@wrejs.pl